Współcześnie zarządzanie przedsiębiorstwem znacznie częściej wymaga od właściciela powierzenia części obowiązków innym podmiotom. Może mieć to związek zarówno z kwestiami codziennymi, jak i z zadaniami oddalonymi w czasie. Sprawozdania roczne budzą strach dla licznych firm. Prócz tego nie każda placówka posiada w takim stopniu wykwalifikowanych pracowników, by w sposób profesjonalny taki raport zinterpretować. Z tego powodu znacznie częściej firmy zdają się na pomoc agencji reklamowych w tej kwestii. Cieszące się renomą agencje reklamowe nie tylko traktują każdego zleceniodawcę w sposób indywidualny, ale też każdy projekt konstruują od zera. Nie inaczej dzieje się w przypadku raportów rocznych z funkcjonowania konkretnej firmy – zleceniodawcy. Raporty są z reguły konstruowane od podstaw, bez uniwersalnych szablonów, z wzięciem pod uwagę charakterystyki konkretnego przedsiębiorstwa. Profesjonalna agencja reklamowa bierze pod uwagę także cel tworzenia takiego raportu, jego zastosowanie praktyczne. Podczas powoływania do istnienia raportu rocznego bardzo ważne są także powtarzające się spotkania konsultacyjne z reprezentantami danego klienta. Indywidualnie zaprojektowany raport prezentuje treści zarówno liczbowe jak i odmienne w przyciągający uwagę, a jednocześnie fachowy graficznie sposób. Wszelkie analizy otoczenia rynkowego są równocześnie wykonywane przez fachowców z branży marketingu. no hau agencja reklamowa. Można zatem efektywnie wykorzystać je w dalszych posunięciach firmy, tak w wymiarze materialnym, jak i planów całościowych.