Jednym spośród trudnych wyzwań w lwiej części miast w naszym kraju jest stan dróg. Nasze województwa są nie przygotowane do tak wielkiego natężenia ruchu, jaki został zapoczątkowany przez zwiększenie się liczby pojazdów na polskich szosach. Z tego powodu główną z najważniejszych inwestycji jakie powinno podjąć prawie każde miasto jest zainwestowanie środków w rozwój dróg i komunikację. Jezdnie i transport miejski to priorytet, który da przestrzeń na to by zwiększyć zadowolenie mieszkańców jak również usprawni integralność gospodarki miasta.

Wśród pozostałych miast, nowe projekty drogowe w Krakowie mocno się wyróżniają. Mieszkańcy w plebiscycie opowiedzieli się za metrem, ale zanim ono zostanie zbudowane, w komunikację autobusową i tramwajową oraz rozwój dróg trzeba włożyć sporo środków . Spośród ważniejszych inwestycji warto wymienić:
w pełni napędzaną elektrycznie linię autobusów – jedyną w Polsce,
nowoczesne linie tramwajowe na Ruczaju,
całkowicie rozwinięty dworzec kolejowy wraz z miejscem handlowym.
Oprócz tego, w planach miasto przewiduje remont przynajmniej kilka nowych dróg dojazdowych pomiędzy już wybudowanymi drogami oraz remonty już powstałych połączeń tramwajowych i połączeń podmiejskich.
Krakowianie napraw nie znoszą – utrudnienia w komunikacji i dojazdach do biur dają się im we znaki w codziennym życiu. Warto zaś pamiętać, że bez napraw jakość dróg nie może się poprawić i aby mieszkało się wygodniej, wymagać trzeba cierpliwości.Jacek Majchrowski działania
Inwestycje w rozwój transportu to nie tylko następne drogi, ale również lepszej odporności powierzchnia dróg, która będzie mocniejsza i odporna. ( kolejnym z takich wzorów jest ścieralna powierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka oraz na zachodniej jezdni Wadowickiej). Jasnym jest to, że, miasto potrzebuje jeszcze wielu remontów i nowych pomysłów, by jeździło się po nim dobrze. Zarówno autem, ale też komunikacją miejską. Mimo to widać jasno, że całość jest na najlepszej drodze do tego, by mieszkańcom żyło się tu zdecydowanie wygodnie i przyjemnie.